Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Hallitustyöskentelystä kiinnostuneille

Kausi lähenee loppua ja hiljalleen on syytä kääntää katseet kohti tulevaa kautta. Kauden 2023 valmistelut on aloitettu ja yhtenä oleellisena osana valmisteluja ovat seuran syyskokous sekä golf- ja ravintolayhtiön yhtiökokoukset, joissa valitaan hallituksen jäseniä tuleville vuosille.

Hallitukset ohjaavat seuran, yhtiön ja ravintolayhtiön toimintaa ja kokoontuvat hallituksesta riippuen noin 6-8 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenenä tuot oman asiantuntemuksesi taustaorganisaation käyttöön ja olet mukana kehittämässä toimintaa sekä päättämässä toiminnan isoista suuntaviivoista. Hallitustyöskentely pohjautuu vapaaehtoisuuteen eli tehtävistä ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenille kuuluu kuitenkin tiettyjä etuja, joista päätetään vuosittain syys- ja yhtiökokouksissa.

Kankaisten Golfissa noudetaan hallitusvalinnoissa avointa toimintamallia, jossa kaikki tehtävistä kiinnostuneet voivat ilmoittaa halukkuudestaan tehtäviin. Kaikki eri tehtävistä kiinnostuneet esitellään ennen kokouksia ja valinnat tehdään kokouksissa. Mikäli kiinnostuneita on enemmän kuin avoimia paikkoja, Kankaisten Golfin johtoryhmä, johon kuuluvat seuran, yhtiön ja ravintolayhtiön hallitusten puheenjohtajat tekevät esityksen hallituksen kokoonpanosta.

Alla lisätiedot avoimista hallituspaikoista.

Kiinnostuksista tehtäviin tulee ilmoittaa sähköpostitse pe 4.11.2022 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@kgm.fi.


Kankaisten Golf ry


Seuran hallituksen tehtävänä on suunnitella ja valvoa seuran taloutta ja toimintaa yhdessä operatiivisen henkilöstön kanssa. Seuran hallituksessa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen kausi on kolmivuotinen.

Tämän vuoden syyskokouksessa valitaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi seuraavat hallituksen jäsenet:

  • Junioritoimikunnan puheenjohtaja
  • Miestoimikunnan puheenjohtaja
  • Seuran kapteeni


Lisäksi valitaan erostaan ilmoittaneiden hallitusten jäsenten tilalle seuraavat hallituksen jäsenet, yhdeksi vuodeksi, kaudelle 2023:

  • Senioritoimikunnan puheenjohtaja
  • Valmennustoimikunnan puheenjohtaja.

Kankaisten Golf ry hallitus

Lisätiedot seuran hallitustyöskentelystä puheenjohtaja Kimmo Lehdolta puheenjohtaja@kgm.fi tai 0400 143 981.


Kankaisten Golfpuisto Oy


Yhtiön hallituksen jäsenen tehtäviin kuuluu ensisijaisesti hallitustyöskentely, mutta tarvittaessa myös valmistelutyöt yhdessä operatiivisen henkilöstön kanssa. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista yksi seuran nimeämänä. Yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen ja vuosittain on erovuorossa kolme hallituksen jäsentä. Syyskokouksessa valitaan siis kolme hallituksen jäsentä kausille 2023-2024. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Yksi erovuoroisista hallituksen jäsenistä on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallitustyöskentelyyn, joten vähintään yhdelle uudelle toimijalle on yhtiön hallituksessa tarvetta.

Kankaisten Golfpuisto Oy hallitus

Lisätiedot yhtiön hallitustyöskentelystä puheenjohtaja Antti Eevalta anttieeva@hotmail.fi tai 040 518 6518


Kankaisten Cecilia Oy (Sandy Café & Bistro)


Ravintolayhtiön tehtävänä on valvoa ravintolatoiminnan taloutta ja toimia operatiivisen henkilöstön tukena toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Ravintolayhtiön hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta jäsenestä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain. Ravintolayhtiön puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsenistä on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä tehtävään, joten ravintolayhtiön hallitukseen on haussa vähintään kaksi uutta henkilöä.

Lisätietoja ravintolayhtiön hallitustyöskentelystä puheenjohtaja Pirkko Rasilta pirkko.rasi@gmail.com tai 0400 527 250