Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Yleiset kilpailu ja tasoitussäännöt


Golfin sääntöjä uudistetaan yleensä neljän vuoden välein, ja uusin päivitys astui voimaan 1.1.2023.

Ajankohtaiset sääntötiedotteet ja muut asiat löydät Golfliiton sivuilta.

1. Säännöt, ohjeet ja määräykset


Yleistä


Kilpailuissa noudatetaan viimeisimpiä voimassa olevia golfin kansainvälisiä R&A:n sekä USGA:n Rules of Golf sääntöjä ottaen huomioon kentän paikallissäännöt sekä Suomen Golfliiton yleiset kilpailumääräykset. Kilpailtavan kilpailun säännöt ovat kuitenkin etuoikeutetussa asemassa, jos ne ovat ristiriidassa yleisten kilpailumääräysten kanssa. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää virallista tasoitusta, ellei kilpailuohjelmassa, kilpailukutsussa tai ilmoittautumislistassa ole toisin mainittu. Naisten ja miesten tasoitusten virallinen yläraja sisäisissä kilpailuissa on 54 ja avoimissa kilpailuissa 36, ellei kilpailumääräyksissä ole toisin mainittu. Avoimessa kilpailussa pelaaja edustaa aina kotiseuraansa. Sisäisiin kilpailuihin voivat osallistua vain Kankaisten Golf ry:n jäsenet. Avoimiin kilpailuihin, lukuun ottamatta SGL:n virallisia kiertueita, säilytetään Kankaisten Golf ry:llä vähintään 30 %:n kiintiö omia pelaajiaan varten. Kilpailutoimikunnalla on oikeus perua kilpailu, mikäli kilpailuun ilmoittautuneiden määrä on vähäinen.

Ilmoittautuminen
Kilpailuihin on ilmoittauduttava caddiemasterille, tai internetissä Kankaisten Golf kotisivujen kautta tai kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla. Ilmoittautumisaika päättyy neljä päivää ennen kilpailua klo 18:00, ellei kilpailuohjelmassa toisin mainita. Lähtöluettelot ovat nähtävillä verkkosivuilla viimeistään klo 12:00 kaksi päivää ennen kilpailun ajankohtaa.

Jälki-ilmoittautuminen
Avoimiin kilpailuihin ei hyväksytä jälki-ilmoittautumista. Mikäli mahdollista, niin seuran sisäisiin kilpailuihin voidaan ottaa mukaan myös jälki-ilmoittautuneita.

Rajoitukset
Pelaajamäärä on mainittu kyseisen kilpailun kutsussa. Pelaajat valitaan kilpailuun kilpailukutsussa mainitulla tavalla. Mikäli pelaajia ilmoittautuu enemmän kuin kilpailukutsussa on mainittu, pidetään yllä jonotuslistaa, josta pelaajia otetaan mukaan mahdollisten poisjääneiden tilalle.

Seuran mestaruuskilpailuihin voivat osallistua vain Kankaisten Golfin jäsenet.

Peruutukset
Kilpailuun osallistumisen peruutus voidaan tehdä ennen ilmoittautumisajan umpeutumista ilmoittamalla siitä caddiemasterille. Ilmoittautumisajan jälkeen kilpailusta poisjääminen tulee tapahtua hyväksyttävästä syystä, josta on viipymättä ilmoitettava caddiemasterille. Huono sää tai sopimaton lähtöaika eivät ole hyväksyttäviä syitä. Hyväksyttävä syy peruuttamiseen on sairaus tai muu vastaava syy.

Mikäli kilpailija jää ilmoittamatta ja ilman hyväksyttävää syytä pois kilpailusta, tulee hänen suorittaa jälkikäteen kilpailumaksu seuran toimistoon. Ennen maksun suorittamista ei kilpailija voi osallistua seuran seuraavaan kilpailuun. Toistuvasta ilmoittamatta jättämisestä kilpailija saa osallistumiskiellon kahteen seuraavaan seuran järjestämään kilpailuun.

Lähtöaika
Pelaajan on oltava valmiina aloittamaan pelaaminen viimeistään silloin, kun on hänen ilmoitettu tarkka lähtöaikansa.

Rangaistus säännön 5.3a rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

 • Pelaaja saapuu lähtöpaikalle valmiina pelaamaan vähemmän kuin 5 minuuttia myöhässä: Pelaaja saa yleisen rangaistuksen, joka kirjataan pelaajan ensimmäiselle reiälle.
 • Pelaaja aloittaa vähemmän kuin 5 minuuttia etuajassa: Pelaaja saa yleisen rangaistuksen, joka kirjataan pelaajan ensimmäiselle reiälle.


Lähdöt ja ryhmäkoot
Avoimissa kilpailuissa ja sisäisissä aikalähtöinä pelattavissa lyöntipelikilpailuissa pelataan pääsääntöisesti 4 hengen ryhmissä. Lähtöjen väli on 10 minuuttia, ellei kilpailutoimikunta toisin päätä.

Golfauton käyttö kilpailussa:
Golfauton käyttäminen kilpailussa on kielletty. Vain lääkärin todistusta vastaa voidaan pelaajalle antaa poikkeuslupa auton käyttöön. Todistus tulee näyttää kilpailunjohtajalle tai tuomarille ennen kilpailuun lähtöä.

Hidas pelaaminen
Hidas ryhmä voidaan ottaa ilman erillistä huomautusta aikatarkkailuun, kun se on yli 5 minuuttia laadittua aikataulua jäljessä. Aikatarkkailussa olevilla pelaajilla on 40 sekuntia aikaa valmistautua lyöntiin. Ensimmäisenä lyöntivuoroon valmistautuvalle pelaajalle annetaan tämän lisäksi ylimääräiset 10 sekuntia.
Rangaistus aikarikkomuksesta säännön 5.6a mukaisesti:

 • ensimmäinen rikkomus: yhden lyönnin rangaistus
 • toinen rikkomus: yleinen rangaistus
 • useampi rikkomus: tuloksen hylkääminen

Kilpailun keskeyttäminen
Pelaajan on sallittua keskeyttää kilpailu ainoastaan pätevästä syystä, kuten äkillinen sairastuminen tai loukkaantuminen. Tästä on ilmoitettava välittömästi kilpailunjohtajalle tai tuomarille. Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun ilmoittamatta ja ilman pätevää syytä, tuomitaan hänelle kilpailukielto kahteen seuraavaan seuran järjestämään kilpailuun. Sarjakilpailussa kilpailukielto koskee sarjassa kahta seuraavaa pelattavaa osakilpailua.

Pelin keskeyttäminen toimikunnan puolesta
Kun toimikunta keskeyttää pelin vaarallisen tilanteen vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.

 • Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys
 • Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu

Matkapuhelimen käyttö
Matkapuhelinta saa käyttää kilpailun aikana ainoastaan tulospalvelun käyttämiseen, tuomarin kutsumiseen tai sairastapauksen tms. sattuessa. Muuten puhelin on pidettävä vähintään äänettömänä.

Ratkaisut tasatilanteessa

Reikäpeli
Jos reikäpeli on tasan ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä (äkkikuolema) kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Tasoituksellisessa reikäpelissä tasoitukset astuvat uudestaan voimaan.

Lyöntipeli
Tasoituksellisessa lyöntipelissä kilpailussa alemmalla tarkalla tasoituksella pelaava kilpailija voittaa tasatilanteen sattuessa. Samalla tarkalla tasoituksella pelaavien kilpailijoiden tasatilanne ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Mestaruuskilpailuissa ilman tasoituksia pelattaessa mestaruudesta, tasatilanne ratkaistaan pelaamalla ylimääräisiä reikiä niin kauan, kunnes toinen pelaaja pelaa alemman tuloksen. Voittajan on pelattava aina pallo reikään saakka. Uusinnassa pelattavat reiät määritellään kilpailukohtaisesti. Uusintaan joutuva pelaaja on oikeutettu saamaan 15 minuutin valmistautumistauon. Muut sijat ratkaistaan matemaattisen menetelmän mukaan.

Matemaattinen menetelmä

18 reiän kilpailut:
Tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisen yhdeksän (9) reiän tulos (tasoituksellisessa kilpailussa nettotulos), sen jälkeen viimeisen kuuden (6) reiän tulos, sitten paras (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa. Muutettaessa tasoituksellisen kilpailun viimeisten 9, 6, 3 ja viimeisen reiän tuloksia
nettomääräisiksi, käytetään niitä vastaavina tasoituksina pelaajan tasoitusta jaettuna vastaavasti 2:lla, 3:lla, 6:lla ja 18:ta, jolloin jakaessa syntyvät desimaalit otetaan huomioon.

36 reiän kilpailut:
Tasatuloksessa huomioidaan ensisijaisesti viimeisen18 reiän tulos. Mikäli tämänkin jälkeen tilanne on tasan, lasketaan tulos, kuten 18 reiän kilpailussakin.

54 ja 72 reiän kilpailut:
Tasatuloksessa huomioidaan ensisijaisesti viimeisen 36 reiän tulos. Mikäli tämänkin jälkeen tilanne on tasan, lasketaan tulos, kuten 36 reiän kilpailussakin. Yhteislähdöissä ja muissa lähdöissä useammalta tiiltä tasatulokset ratkaistaan tuloskortin reikäjärjestyksen mukaan (viimeiset 9 reikää jne.)

Kilpailutoimisto, tuloskorttien palautus ja kilpailutulosten vahvistaminen
Caddiemaster toimisto toimii kilpailutoimistona, jossa suoritetaan kilpailuun ilmoittautuminen ja maksetaan osallistumismaksut. Täytetyt ja allekirjoitetut tuloskortit palautetaan kilpailun jälkeen toimistoon.
Mikäli kilpailuissa käytetään elektronista tuloskorttia riittää, että yksi lähtöryhmästä syöttää tulokset palveluun. Kilpailutoimikunta suosittelee ylläpitämään mobiilitulosten lisäksi yhtä paperista tuloskorttia/lähtöryhmä tulosten tarkistusta varten. Kierroksen päätteeksi pelaajat tarkistavat keskenään tulokset, hyväksyvät ne sekä suullisesti että mobiilisovelluksessa ennen poistumista pelistä.
Pelaaja ei voi vaikuttaa sähköisen tuloskortin tuloksiin enää sen jälkeen, kun hän on poistunut kilpailun jälkeen Kankaisten Golfin kenttäalueelta.
Kilpailun tulos on vahvistettu, kun se on julkaistu kaikkien kilpailijoiden pelattua kierroksensa loppuun.


2. Tasoitukset ja oikeus kilpailla

Golfsääntöjen, amatöörisääntöjen sekä tasoitusmääräysten laatiminen ja tulkitseminen kuuluvat golfin maailmanlaajuisten kattojärjestöjen R&A:n (St. Andrews, Skotlanti) ja USGA:n (Liberty Corner, New Jersey, USA) tehtäviin.
Kankaisten Golf ry ylläpitää tasoitusmääräysten mukaisesti golfseuran kotiseurakseen valinneiden pelaajien tasoituksia tasoitusmääräysten mukaisesti.
Kankaisten Golf ry:n tulosrekisteri siirtää tiedon pelaajan tasoituksesta automaattisesti Golfliiton keskusrekisteriin. Tätä kautta tieto pelaajan tasoituksesta välittyy kaikille Golfliiton jäsenseuroille.
Pelaajan vastuu tasoituksestaan:

 • Toimii rehellisesti noudattamalla tasoitusmääräyksiä ja välttää tasoitusmääräysten käyttämistä tai kiertämistä tavoitteena saada kohtuutonta etua.
 • Yrittää tehdä parhaan mahdollisen tuloksen jokaiselle reiälle.
 • Palauttaa hyväksyttävät tasoitustulokset kierroksen jälkeen niin pian kuin mahdollista ja ennen keskiyötä.
 • Toimittaa hyväksyttävät tulokset tasoitusrekisteriin, jotta tasoitus kuvaa pelitaitoa mahdollisimman hyvin.
 • Pelaa Golfin sääntöjen mukaisesti
 • Todistaa tai tarkastaa kanssapelaajien tuloksia.


Pelaaja, jolla on seuran ylläpitämä tasoitus, on oikeutettu osallistumaan kaikkiin seuran järjestämiin kilpailuihin.
Mestaruuskilpailuihin voivat osallistua KGM:n jäsenet sekä seuran ammattilaiset. Seuran Prolla on oikeus osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin oma tasoitus huomioiden.


3. Muu ohjeistus ja pelinopeus

 • Lähtökohtaisesti avoimissa ja seuran virallisissa kilpailuissa ei ole taukoa klubilla. Kilpailukutsussa mainitaan erikseen, mikäli kyseisessä tapahtumassa tauko on sallittu.
 • Kilpailukierroksella ei ole sallittua pelata mitään seuran reikä- ja lyöntipelikilpailua samanaikaisesti.
 • 18 reiän 4 hengen tavoitepeliaika on 4 h.
 • Ryhmässä alimmalla tasoituksella pelaava vastaa koko ryhmän pelinopeudesta ja siitä ettei edellä olevaan ryhmään synny väliä.
 • Myös kilpailuissa on suositeltavaa pelata ns. Ready Golfia (ei koske reikäpelejä)
 • Haravat on sijoitettava käytön jälkeen hiekkaesteeseen varsi 90 asteen kulmaan pallon oletetusta tulosuunnasta.
 • Mittapaalut ja -lätkät ovat mitattu viheriön keskelle.


​​​​​​​

4. Reikäpeli vs Lyöntipeli

Reikäpeliä ja lyöntipeliä ei voi pelata samanaikaisesti.
Reikäpeli on golfin perinteisin pelimuoto, jossa pelaaja ja vastustaja kilpailevat toisiaan vastaan voittaen, häviten tai tasaten reikiä. Reikäpeli on erilaista kuin lyöntipeli! Monet golfin säännöistä pätevät sekä reikäpeliin että lyöntipeliin. Niissä on kuitenkin koko joukko eroavaisuuksia. Reikäpelitulokset eivät vaikuta pelaajan tasoitukseen, vaikka reiät pelattaisiin ns. loppuun eikä reikäpeliottelua voi pelata lyöntipelin kisakierroksella.
Alla on muutama sääntökohta esimerkkinä reikäpelin ja lyöntipelin eroista:

1. Pelijärjestys reikää pelatessa (sääntö 6.4)
Pelijärjestys on reikäpelissä ehdoton: Pelaaja, jonka pallo on kauimpana reiästä, pelaa ensin. Jos pelaat väärällä vuorolla, vastustajasi voi vaatia sinua lyömään uudelleen (ilman rangaistuslyöntiä).

2. Reiän voittaminen, tasaaminen tai luovuttaminen (sääntö 3.2)
Lyöntipelissä jokainen reikä on pelattava loppuun saakka, mutta reikäpelissä säännöt ovat erilaiset. Pelaaja voi luovuttaa vastustajalle lyönnin, reiän tai ottelun milloin tahansa reikäpelikierroksen aikana. Eniten tätä sääntöä käytetään viheriöillä ja etikettiin kuuluu erittäin lyhyiden puttien ”antaminen” vastustajalle.
Reikäpeliottelu on voitettu, kun pelaaja on useampia reikiä voitolla vastustajaan nähden kuin reikiä on pelaamatta.

3. Rangaistukset
Myös sääntörikkomuksista annettavat rangaistukset eroavat reikäpelin ja lyöntipelin välillä. Monet rikkeet, joista annetaan lyöntipelissä yleinen rangaistus (=kaksi rangaistuslyöntiä), aiheuttavat reikäpelissä reiän menetyksen.


Golfissa on useita pelimuotoja, joista yleisimmät ovat lyöntipeli ja reikäpeli. Lyöntipelissä lasketaan kaikki
pelikierroksen aikana lyödyt lyönnit yhteen, ja vähiten lyöntejä lyönyt on voittaja. Reikäpelissä pelataan yksittäisten reikien voitosta, ja voittaja on se, joka on voittanut eniten reikiä. Golfin pelaaminen on kuitenkin paljon muuta kuin kilpaileminen muita pelaajia vastaan. Pelaamaan voi lähteä yksinkin, jos niin haluaa. Tai samassa lähtöryhmässä pelaavat pelaajat voivat keskittyä pelaamaan vain omaa peliä kertomatta sen tarkemmin omaa tulostaan. Erilaiset pelimuodot kuitenkin tekevät golfinpelaamisesta mielenkiintoista, ja mahdollistavat hyvin eritasoistenkin pelaajien pelaamisen esimerkiksi samassa kilpailujoukkueessa. Seuraavassa yleisempiä pelimuotoja, joita usein golfseurojen tapahtumissa ja kilpailuissa käytetään.

Lainaukset golfliiton sivuilta.

Hyviä linkkejä golfin pelimuodoista ja muista asioista löytyy mm. täältä.
Golftermit haltuun - golfsanasto.

PISTEBOGEY

Pelaajan pelitasoitus (slope) määrittää, mikä on pelaajan oma ihannetulos (par-tulos) milläkin reiällä. Jos pelaaja pelaa reiän omaan par-tulokseensa, saa hän siitä kaksi pistettä. Jos huonommin, pisteitä kertyy yksi tai nolla. Jos taas paremmin, kertyy pisteitä kolme tai enemmän. Pistebogeypelissä ei tarvitse pelata reikää loppuun asti eli siinä vaiheessa, kun pisteitä ei enää kerry, voi pallon laittaa taskuun ja siirtyä seuraavalle reiälle. Jos pelaajalla on 18 reiän pelaamisen jälkeen kasassa 36 pistettä, on hän pelannut omaan tasoitukseensa.

FOURSOME

Foursome on paripelimuoto. Siinä lyödään samaa palloa vuorotellen. Pelipari päättää etukäteen kumpi pelaaja lyö aloituslyönnin ykköstiillä. Sen jälkeen palloa lyödään vuorotellen aina reikään asti. Seuraavan aloituspaikan avauslyönnin lyö pelaaja, joka ei edellisellä reiällä lyönyt avauslyöntiä.

FOURBALL

Fourball pelimuodossa kaksi pelaajaa pelaa kahta muuta pelaajaa vastaan. Jokainen pelaaja pelaa omaa palloaan, ja peliparin paremman pelaajan tulos on peliparin yhteinen tulos siltä väylältä.

BEST BALL

Best Ballia pelataan 2-4 hengen joukkueena. Kukin pelaaja pelaa omaa palloa omalla tasoituksellaan ja kultakin reiältä huomioidaan koko joukkueen tulokseksi sen reiän parhaan pelaajan tulos.

LIPPUKILPAILU

Lippukilpailussa pelaaja saa käyttöönsä niin monta lyöntiä kuin kentän par on lisättynä omalla pelitasoituksellaan. Esim. kentän par on 72 ja pelaajan oma pelitasoitus (slope) on 20, saa hän siis käyttää 92 lyöntiä. Lippukilpailu pelataan lyöntipelinä eli pallo on pelattava reikään asti joka väylällä. Tulos on se paikka golfkentällä, johon pelaajan kaikki käytössä olevat lyöntimäärät ovat riittäneet. Paikka merkitään pienellä lipulla. Tarkemmissa säännöissä voidaan määrittää mm. miten toimia, kun käytettävissä oleva lyöntimäärä on käytetty, mutta ryhmän muilla pelaajilla on vielä lyöntejä käyttämättä, miten merkitään esteeseen tai viheriölle päättynyt peli jne.

SCRAMBLE

Scramble on 2-4 hengen joukkuekilpailu. Scramblessa kaikki joukkueen pelaajat lyövät avauslyönnin, jonka jälkeen päätetään, kenen pallolla jatketaan. Valitun pallon paikasta jatketaan niin, että kaikki joukkueen pelaajat lyövät omat pallonsa. Näin jatketaan aina reikään asti. Scramblen tarkemmissa säännöissä kerrotaan mm. miten ryhmän tasoitus määräytyy, mikä on lyöntijärjestys, miten pallo pudotetaan tai asetetaan valittuun paikkaan jne.

TEXAS SCRAMBLE

Texas scramblea pelataan kolmen tai neljän hengen joukkueena. Kaikki joukkueen pelaajat lyövät avauslyönnin, jonka jälkeen päätetään, kenen pallolla jatketaan. Pelaaja, jonka pallo valitaan, ei lyö seuraavaa lyöntiä. Joukkueen muut pelaajat jatkavat valitun pallon paikasta. Näin jatketaan aina reikään asti. Texas Scramblen tarkemmissa säännöissä kerrotaan mm. miten ryhmän tasoitus määräytyy, miten toimitaan viheriöllä tai hiekkaesteestä jatkettaessa.

SHAMBLE

Shamblea pelataan kolmen tai neljän hengen joukkueena. Siinä joukkueen jokainen jäsen lyö avauksen, minkä jälkeen paras valitaan ja siitä jokainen pelaaja jatkaa oman pallonsa reikään saakka. Parhaan tuloksen tehneen pelaajan tulos on joukkueen tulos.

GREENSOME

Greensome on parikilpailu. Siinä kumpikin pelaaja lyö avauslyönnin, jonka jälkeen päätetään, kummalla pallolla jatketaan. Valitulla pallolla jatketaan vuorotellen lyöden aina reikään asti. Greensomen tarkemmissa säännöissä kerrotaan mm. miten peliparin tasoitus määräytyy, mikä on lyöntijärjestys erityistilanteissa (esim. varapallon pelaaminen) jne.