Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Junioritoiminnan kehitysaskeleet - toiminta kasvaa ja kehittyy

Kaudella 2022 otettiin merkittävä askel seuratoiminnan kehittämisessä, kun Kankaisten Golf ry haki Opetus- ja Kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämisen hankerahoitusta juniorikoordinaattorin palkkaamiseen. Seuralle myönnettiin tuki ja juniorikoordinaattori Enni Henttonen aloitti työnsä maaliskuussa.

Palkkaushankkeen keskeisenä tavoitteena on ennen kaikkea juniori- ja nuorisotoiminnan laadun kehittäminen ja sen määrän kasvattaminen. Tässä uutisessa kerrotaan junioritoiminnan kehitysaskeleista ja tulevan kauden näkymistä.

Maaliskuussa lähdettiin liikkelle perusasioista ja kauden 2022 päätavoitteeksi asetettiin juniori- ja nuorisotoiminnan laadun kehittäminen ja sen määrän kasvattaminen. Näiden lisäksi muita painopistealueita olivat yhteistyön laajentaminen koulujen kanssa sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Junioritoiminnan kehittäminen aloitettiin rakentamalla harrastustoiminnan peruspilarit uudelleen; kesäharjoitusryhmät organisoitiin uudelleen ja uusia harrasteryhmiä lisättiin esityisesti ylä-asteikäisille junioreille. Uudet ryhmät olivat suosittuja ja ohjatussa harrastustoiminnassa oli kesällä mukana ennätysmäärä junioreita. Suuren kysynnän vuoksi alkukesän perinteisiä golfleirejä järjestettiin kaksi ja aiempien vuosien tapaan leirit olivat tykättyjä. Lisäksi junioreille järjestettiin omia Starttipaketti -alkeiskursseja. Toiminnan laatuun puolestaan panostettiin mm. kouluttamalla uusia ohjaajia.

Juniorikoordinaattorin tehtävänä on myös toimia linkkinä seuran ja koulujen välillä. Kouluyhteistyötä on tehty jo useita vuosia Maskun Hemmingin koulun kanssa ja vuosittain lajiin on käynyt tutustumassa yli 400 nuorta. Keväällä golfin sanomaa lähdettiin viemään myös kunnan alakouluihin ja lajiin pääsi tutustumaan mm. Kurittulan sekä Seikelän koulun oppilaat. Kouluyhteistyö nähdään tärkeänä tekijänä harrastajamäärän kasvattamisessa ja nuorten drop out -ilmiön ehkäisyssä. Lajikokeilut saivat lämpimän vastaanoton ja kaudella 2023 lajitutustumisia on tarkoitus laajentaa edelleen muihin alueen kouluihin. Tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä muiden sidosryhmien, kuten paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Toiminnan laatutekijänä voidaan nähdään myös ympärivuotinen lajiharjoittelun tarjoaminen kaiken ikäisille junioreille. Kankaisten Golf keskitti talviharjoittelun kaudesta 2022-2023 alkaen Raision Hyvän Olon Keskuksessa sijaitsevaan KGM Golf Loungeen. KGM Golf Lounge mahdollistaa laadukkaan lajiharjoittelun seuran junioreille myös talvella ja näin ollen tukee kehittymistä sekä liikuntaharrastuksen jatkumista. Myös talviharjoitteluryhmissä aloitti talvikaudella 2022-2023 ennätysmäärä junioreita.

Vaikka jäsenmäärät olivat valtakunnallisesti laskussa kauden 2022 aikana, on Kankaisissa juniorijäsenmäärä on ollut nousujohteinen viime vuosina. Kun tarkastellaan kauden 2022 jäsenmääriä, voidaan huomata, että jotain kehitysaskelia on jo otettu, sillä Lounais-Suomen seuroista Kankaisten Golfissa oli eniten tyttöjunioreita menneellä kaudella. Kankaisissa myös poikajunioreita oli 3. eniten Lounais-Suomessa. Toiminta Kankaisissa kehittyy jatkuvasti ja tavoitteena onkin uusien pelaajien sitouttaminen harrastukseen entistä paremmin.

Kauden 2023 näkymät

Kauden 2023 seuratoiminnan painopistealueiksi määritettiin seuran syyskokouksessa uusien harrastajien sitouttaminen seuratoimintaan, junioritoiminnan Tähtiseura -tunnuksen saavuttaminen sekä kilpailutoiminnan laadun kehittäminen. Kauden aikana jatketaan juniorikoordinaattorin palkkaushanketta, jonka merkittävin tavoite on edelleen junioritoiminnan laadun ja sitä kautta säännölliseen harjoitustoimintaan osallistuvien junioreiden määrän kasvattaminen. Lisäksi junioritoiminnan painopistealueena on kilpailutoiminnan ja erilaisten tapahtumien järjestäminen junioreille.

Kilpailuiden ja tapahtumien avulla pyritään sitouttamaan juniorijäseniä entistä enemmän mukaan harrastustoimintaan. Kilpailut ja tapahtumat toimivat lapsille ja nuorille myös tärkeinä tilaisuuksina uusien kaverisuhteiden solmimisessa.