Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Kankaksen remontoidut lyöntipaikat lähes valmiita - 26.6.2024

Lyöntipaikat väylillä 2, 3 ja 4 on siirtonurmetettu, väylän 8 lyöntipaikat odottavat siirtonurmettamista. Kankas 2 väylän uusi pelaajapolku on otettu käyttöön. Lyöntipaikkaremontit ovat jo loppusuoralla.

Lyöntipaikkaremonttien tilanne väylittäin

Lyöntipaikat väylillä 2, 3 ja 4 on siirtonurmetettu. Nyt niiden osalta on menossa kasvatus- ja juurtumisvaihe, joka on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Lyöntipaikat otetaan käyttöön vasta kun siirtonurmi on juurtunut ja kestää pelaamisen kulutusta ja hoitotoimenpiteet.

Lyöntipaikat saadaan käyttöön samassa järjestyksessä kuin niiden remontit alkoivatkin, eli ensimmäisenä käyttöön saadaan Kankas 2 lyöntipaikat. Arvioitu käyttöönotto Kankas 2 lyöntipaikoille on heinäkuun toisella viikolla.

Väylällä Kankas 3 valkoinen ja keltainen lyöntipaikka pysyvät aiemmalla paikalla, lyöntipaikka uusittiin. Sininen tii siirtyy hieman edemmäksi aiemmalle punaiselle lyöntipaikalle ja uusi punainen lyöntipaikka siirtyy väylän alkuun.

Väylällä Kankas 4 kaikkien lyöntipaikkojen sijainti säilyy ennallaan, lyöntipaikat korjattiin. Isompana muutostyönä tehtiin kallion räjäyttäminen valkoisen lyöntipaikan alta, jotta keltaisen ja valkoisen tiin lyöntipaikat voitiin yhdistää pinta-alaltaan suuremmaksi yhdeksi lyöntipaikaksi, joka tällöin kestää myös paremmin kulutusta.

Kankas 8 lyöntipaikkojen pohjat ovat valmiit. Aiemmalle lyöntipaikalle tulee sinisen, keltaisen ja valkoisen tiin lyöntipaikat, punainen lyöntipaikka rakennettiin lähes väylän alkua. Kankas 8 lyöntipaikat siirtonurmetetaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla.

Kankas 8 väylällä suunnitelmassa oli lyöntipaikkojen remontti, mutta remontin yhteydessä havaittiin lyöntipaikan oikealla puolella olevan rinteen tuovan runsaasti vettä lyöntipaikoille ja lyöntipaikka-alueen vaativan kuivatustöitä. Nämä ennakoitua suuremmat kuivatustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja kestävät näillä näkymin heinäkuun ensimmäisen viikon loppuun.

Pelaajapolkujen uusiminen

Kankas 1 pelaajapolku säilyi samassa tutussa paikassa, mutta se pinnoitettiin kestämään kulutusta ja pitämään ympäröivä nurmi parempikuntoisena.

Väylällä Kankas 2 uusi pelaajapolku rakennettiin viheriön vasemman etukulman kohdalta ja pelaajapolku vie suoraan Kankas 3 väylän keltaisen lyöntipaikan kohdalle.