Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Pitkä- ja Koukkulammen ruoppaustyöt alkaneet

Talven merkittävin kenttää koskeva muutosprojekti on käynnistynyt maanantaina 18.1. Kentän hoidon ja ylläpidon kannalta työn merkittävin vaikutus on kasteluvesikapasiteetin lisääntyminen.

Pelaajien kannalta näkyvimmät osat projektia ovat Kankas 6:lla sijaitsevan Koukkulammen rantojen puhdistusruoppaus sekä Kankas 7:n oikealla puolella sijaitsevan Pitkälammen puhdistusruoppaus ja laajennus.

Pitkälammen laajennus toteutetaan lammen oikealle puolelle, eikä se siten muuta varsinaista väylää mitenkään. Samassa yhteydessä hulevedet ohjataan helpommin varastoitavaksi sekä kasvatetaan kentälle tulevan ja kentältä lähtevän hulevesiputkiston kapasiteettia. Töiden arvioidaan kestävän noin kahdeksan viikkoa.

Osa ruoppauksen läjityksestä tapahtuu pelialueen lähettyville ja läjitysalueet tulevat olemaan jonkin aikaa kunnostuksen alaisia alueita. Muutoin väylät ovat normaalisti pelattavissa kentän auetessa keväällä.


”Hienoa, että paljon työtä vaatineet valmistelut on vihdoin saatu päätökseen ja nyt on päästy varsinaisen työn kimppuun. Kasteluvesikapasiteetin kasvattaminen on oleellinen osa meidän strategian mukaista kentän kehittämistä, jotta voimme jatkossa varmistaa veden riittävyyden hieman kuivempinakin kesinä. Ja kun tulevaisuudessa jatkamme myös pelialueiden kehittämistä ovat riittävät vesivarastot ensiarvoisen tärkeitä. Uskon myös, että pelaajat ottavat tämän työn positiivisesti vastaan. Kankas 6:lla pitkäksi kasvanut järviruoko on aiheuttanut jo sen, että valkoisilta ja keltaisilta pelattaessa näkyvyys viheriön vasemmalle puolelle on ollut huono, joka on aiheuttanut jonkin verran vaaratilanteita. Kankas 7:lla puolestaan vesiesteet eivät ole olleet lainkaan näkyvissä ja sitä kautta maisema on ollut aika ahdas. Nyt kun saadaan vedet näkyviin ja maisema avaraksi niin se lisää turvallisuutta, nopeuttaa peliä ja on myös visuaalisesti mukavan näköistä.”, toteaa Kankaisten Golfpuisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Eeva.