Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Seuran syyskokous pidetty – Kimmo Lehto puheenjohtajaksi


Kankaisten Golfin syyskokous järjestettiin koronatilanteesta johtuen poikkeuksellisesti etäkokouksena. Kokouksen asialistalla oli sääntömääräiset asiat, joista merkittävimpinä hallituksen jäsenten valinnat sekä toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen hyväksymiset.

Seuran hallituksesta olivat erovuoroisia Timo Vainio (puheenjohtaja), Tarja Ahokas (naistoimikunta), Martti Virtanen (senioritoimikunta) ja Mirva Laaksonen (valmennustoimikunta). Edellä mainituista Laaksonen oli ennakkoon ilmoittautunut olevansa käytettävissä myös jatkokaudelle. Seuran puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin Kimmo Lehto. 55-vuotias Lehto on harrastanut golfia aktiivisesti noin 20-vuotta ja ollut KGM:n jäsen vuodesta 2005 alkaen. Kokouksen osallistujille pitämässään lyhyessä puheenvuorossa Lehto totesi mm. seuraavaa:

”Saan johdettavakseni hyvässä kunnossa olevan seuran, josta kiitos edeltäjälleni. Itse koen tärkeäksi strategiassakin mainitut asiat kuten ensiluokkainen asiakaspalvelu ja jatkuva kehitys. Haastankin kaikki seuran jäsenet antamaan aktiivisesti palautetta joko suoraan minulle tai muille hallituksen jäsenille, jotta voimme edelleen jatkaa seuratoiminnan aktiivista kehittämistä.”

Kimmo Lehdon nimi kaiverretaan seuraavaksi hänen selän takanaan olevaan Puheenjohtajat tauluun


Hallituksen jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin Saija Kirstilä (naistoimikunta), Jyrki Aulén (senioritoimikunta) ja Mirva Laaksonen (valmennustoimikunta).

Jäsenmaksujen osalta seuran hallitus esitti vuosikokoukselle niiden pitämistä ennallaan. Hallituksen esitys hyväksyttiin ja jäsenmaksut kaudella 2021 ovat:

  • Aikuiset 95€
  • 19-21v 60€
  • 15-18v 45€
  • 0-14v 25€


Myös hallituksen esitykset kauden 2021 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi hyväksyttiin muutoksitta. Hallitus ennakoi, että kauden 2021 tulot ovat 309000€ ja tilikauden tulos noin 10000€. Jäsenmäärän osalta tavoitellaan pientä kasvua ja tavoitteeksi on asetettu 1850 jäsentä, päättyvän kauden virallisen jäsenmäärän ollessa 1791.

Seuran toimintaa jatketaan Kankaisten Golfin strategian mukaisesti. Strategian mukaisia painopistealueita kaudelle 2021 ovat mm. ensiluokkainen asiakaspalvelu, uusien pelaajien aktiivinen rekrytointi sekä sitouttaminen seuratoimintaan, aktiivinen yhteistyö mm. koulujen ja oppilaitosten kanssa, junioritoiminnan ja kilpaurheilun kehittäminen sekä kilpailuiden ja muiden tapahtumien kiinnostavuuden lisääminen. Junioritoiminnan osalta tavoitteeksi asetettiin myös Tähtimerkki-tunnuksen saavuttaminen.