Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

tiedote kentän kunnosta ja huoltotoimenpiteistä

Hyvät Kankaisten Golfin osakkaat, jäsenet ja vieraat.
Kaikki olemme huomanneet, että viime talvi oli poikkeuksellisen kova Kankaisten Golfille. Kentällä talven aikana tehdyt toimenpiteet eivät auttaneet kenttää selviytymään talvesta toivotulla tavalla. Eikä kevään ja alkukesän aikana tehdyt toimenpiteet tuottaneet toivottua lopputulosta, jotta viheriöiden ruoho olisi toipunut rajusta talvesta toivotulla tavalla.


Viime vuosina olemme Kankaisissa tottuneet pelaamaan aivan huippukuntoisella kentällä ja se on tavoitteena nyt ja aina tulevaisuudessakin. Golf on kuitenkin ulkoilmalaji ja sään vaikutukset kentän kuntoon ovat merkittävät. Kentän kunto ja siihen liittyvät asiat ovat luonnollisesti herättäneet kauden aikana runsaasti keskustelua, kuten yleensäkin.

Olemme koonneet tähän tiedotteeseen kommentteja yleisimmin kevään keskusteluissa esiin nousseisiin asioihin.

Viheriöt

Kankaisten Golfin uusien väylien viheriöillä kasvava ruoho on luhtarölliä kun taas vanhoilla viheriöillä kasvaa rönsyrölliä. Vanhoilla viheriöillä kasvaa myös kylänurmikkaa, joka on monen muun kentän viheriöiden ruoholaatu. Kylänurmikkaa ei Kankaisiin ole kuitenkaan kylvetty, vaan se on hiljalleen vallannut alaa mm. paikkaamattomien alastulojälkien kohdalta.

Jokaisella ruoholaadulla on erilaiset mahdollisuudet selvitä talvesta. Luhtarölli on tutkimusten perusteella yksi parhaista lajikkeista kestämään vaikeita talviolosuhteita. Tämä on myös ollut aikoinaan perusteena luhtaröllin valintaan uusien viheriöiden ruoholaaduksi. Rönsyrölli kestää ankaria talviolosuhteita huonommin kuin luhtarölli, mutta toisaalta huomattavasti paremmin kuin kylänurmikka, jonka talven kestävyys on melko heikko.

Röllien kestäessä talven rasituksia huomattavasti kylänurmikkaa paremmin, varjopuolena on, että ne tarvitsevat huomattavasti enemmän lämpöä itääkseen. Kevään oltua melko kylmä, ei viheriöiden kasvu lähtenyt odotetulla tavalla liikkeelle.

Onko kenttä otettu käyttöön liian aikaisin tänä keväänä?

Kentän avaamisen ajankohdan päättämisessä käytettiin tarkkaa harkintaa ja päätös tehtiin yhdessä kenttämestarin, toimitusjohtajan ja hallituksen kesken.
Käsitys on, että kentän avaaminen valittuna ajankohtana, ei ole vaikuttanut negatiivisesti kentän tämän hetkiseen kuntoon. Tätä tukee myös se, että kentän väylät ovat tällä hetkellä jo lähes normaalissa kesäkunnossa. Pelaajapolkujen päätepisteet sekä alueet, joista kuljetaan paljon (joiden mekaaninen rasitus on suuri) olisivat ehkä olleet aiemmin paremmassa kunnossa, mikäli avaaminen olisi suoritettu hieman myöhemmin.

Onko syksyn/talven/kevään aikana tehty oikeat hoitotoimenpiteet?

Kausien välissä Kankaissa on tehty kaikki normaalit hoitotoimenpiteet, kuten esimerkiksi väylien ja viheriöden hiekoitus lumen päälle, käsittelyt homeen muodostumisen estämiseksi sekä kosteuden suojauskäsittely. Lisäksi talvella lunta ja jäätä poistettiin koneellisesti, jotta ruoho ei olisi liian pitkään jään alla hapettomassa tilassa.

Onko viheriöt kylvetty uudestaan?

Keväällä toteutettiin kylvöt sekä viheriöiden pintaan että tapitusreikiin. Nämä kylvöt lähtivät heikosti itämään ja oletettavaa on, että se johtui kylmästä keväästä. Näiden kylvöjen osalta on noussut esille myös epäily, että jokin toimenpide on aiheuttanut ns. ruohon stressitilan (fytotoksisuus) ja ruohon kasvusto ei ole lähtenyt leviämään toivotulla tavalla. Kesän hoitotoimenpiteet tukevat tätä oletusta.

Kenttämestarit ovat konsultoineen asiassa keskenään sekä yhdessä siementen sekä lannoitus ja torjunta-aineiden toimittajien kanssa, mutta varmuutta vaikeaan tilanteeseen ei ole saatu. Syynä voi olla lannoitus, torjunta-aineet, maaperä tai näiden yhdistelmä. Saman tyyppisten ongelmien kanssa taistelee moni kenttä, joiden viheriöiden ruoholaatu on luhtarölli. Pitää myös huomioida, että golfkentät sijaitsevat keskenään erilaisissa mikro-ilmastoissa, vaikka sijaitsevatkin lähellä toisiaan.

Oliko yhdeksän reiän sulkemisen aika riittävän pitkä?

Kaikki kolme ysiä suljettiin viikoksi kerrallaan, koska oli tarve rauhoittaa alueet uudelleen kylvöille ja suunnitelman mukaiselle kastelulle. Viikon sulku on ollut riittävä kylvöjen itämiselle että väylien ja lyöntipaikkojen parantumiselle. Viheriöiden elpyminen ei kuitenkaan ole ollut aivan toivotulla tasolla ja tämän epäillään johtuvan edellä mainitusta stressitilasta.

Koska Kankas 9:n uusi lyöntipaikka otetaan käyttöön?

Lyöntipaikka otetaan käyttöön heti kun lyöntipaikoille asennettu siirtonurmi on juurtunut kunnolla. Yleensä juurtuminen kestää noin kolme viikkoa ja tämä aika alkaa hiljalleen olla täynnä. Avaaminen tehdään kuitenkin täysin siirtonurmen ehdoilla, eikä mitään riskiä liian aikaisesta käyttöönotosta haluta ottaa. Alkuperäinen tavoite oli, että uusi lyöntipaikka olisi käytössä juhannuksesta alkaen, mutta vaikea talvi myöhästytti myös siirtonurmen nostoa ja asennusta.

Koska uusi liittymä otetaan käyttöön?

Uuden liittymän rakentaminen oli suunniteltu toteutettavaksi vasta harjoitusalueen rakentamisen yhteydessä, mutta se päätettiin kustannussäästöistä johtuen toteuttaa Kankas 9:n lyöntipaikan rakentamisen yhteydessä. Näin liittymän rakentamisessa saatiin hyödynnettyä Kankas 9:n lyöntipaikkojen rakentamisen yhteydessä syntynyttä louhetta.

Tällä hetkellä on käynnissä pysäköintialueen liikenne- ja rakennesuunnittelu, jotka voivat vielä vaikuttaa uuden liittymän lopulliseen muotoon. Liittymä viimeistellään, kun pysäköintialueen suunnitelmat ja niiden pohjalta saadut urakkatarjoukset ovat valmiit. Työ ajoittuu todennäköisesti myöhäiseen syksyyn.

Mitä harjoitusalueelle kuuluu?

Harjoitusaluehanke esiteltiin syksyn yhtiökokouksessa sillä hetkellä tiedossa olleiden kustannusarvioiden perusteella. Alkuvuodesta hankkeesta pyydettiin urakkatarjoukset, jotka olivat huomattavasti alustavia kustannusarvioita suuremmat. Siinä vaiheessa päädyttiin ratkaisuun, että em. kustannustasolla hankkeen toteuttaminen ei ole järkevää. Tällä hetkellä selvitetään millä keinoin harjoitusalue saataisiin toteutettua ennakoidulla kustannustasolla.


Hallitus
Kankaisten Golfpuisto Oy