Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

ÄIJÄ CUP Historia

Tällä sivulla tulokset ja historia Äijä Cupista.

Äijä Cup 2023

1. Rami Blomqvist ja Brett Cook 40p
3. Kimmo Lehto ja Kari Koskivainio 27p.

Äijä Cup 2023 Ranking.pdf

Äijä Cup 2022

1. Rami Blomqvist 40p.
2. Ilkka Syrjälä 35p.
​​​​​​​3. Marko Asell 35p.

Äijä Cup 2022 ranking

Äijä Cup Ranking 2021 Lopputulokset

Härmälä Hannu33
Penttinen Jarno32
Lehto Kimmo30
Syrjälä Ilkka28
Rehnbäck Toni24
Elo Sakari23
Iivarinen Tuomas23
Meri Jari21
Moislahti Jami21
Anttonen Timo20
Kulmala Jussi20
Ruostekivi Olli20
Välimäki Tomi20
Erkkilä Markus19
Blomqvist Rami18
Jokinen Martti18
Krohn Anders18
Salminen Ville18
Asell Marko17
Latomaa Ari17
Eloranta Harri16
Juhala Tomi16
Könttä Waltteri16
Nurminen Jukka16
Aavikko Hannu15
Leppänen Lauri15
Hyvölä Veikko14
Koivisto Tom14
Laukkanen Jari13
Määttä Mikko13
Teinikivi Pasi13
Miettinen Miikka12
Ahokas Tero11
Heininen Tuomo10
Nurmela Kalle10
Ojanen Kari10
Eeva Antti9
Heino Rami9
Koskivainio Kari9
Mattila Janne9
Miettinen Raimo9
Saarinen Jussi9
Vartiainen Markku9
Hyyryläinen Jani8
Tuominen Tapio7
Aulén Jyrki6
Miettinen Ari6
Kankarjärvi Hannu5
Kyyhkynen Rauno5
Siekkinen Jarmo5
Törnström Teemu5
Arasola Pekka4
Heinonen Mika4
Hurme Tarmo4
Juhakoski Petri4
Papinoja Kari4
Puolamäki Ismo4
Saari Jammu4
Svanberg Samuli4
Ylivakeri Raimo4
Degerholm Kim3
Joutsensaari Kalle3
Kaamanen Jussi3
Kadrolli Nazmi3
Koskinen Jarkko3
Kuninkaanniemi Juha3
Laaksonen Markku3
Laihonen Kimmo3
Lehto Harri3
Nissilä Jari-Pekka3
Rannila Pekka3
Sillanpää Heikki3
Sillanpää Ville3
Tidenberg Tuomo3
Tolonen Kari3
Tolonen Tobias3
Vainionpää Jorma3
Vihervä Teppo3
Virtanen Jussi3
Aaltonen Ari2
Heinonen Martti2
Korpi Raimo2
Lehtonen Jukka2
Mertanen Oskari2
Mäkelä Janne2
Nurmi Timo2
Penttinen Jarkko2
Rautiainen Markku2
Tenho Pasi2
Tikka Juho2
Vauramo Tero2
Äikäs Pauli2
Aavikko Marko1
Anttalainen Joonas1
Enckelman Peter1
Funck Ville1
Haapanen Tapio1
Heinonen Kimmo1
Huhtanen Joni1
Häkkinen Tapio1
Jokinen Antti1
Juhala Timo1
Kallinen Marko1
Kantoluoto Miikka1
Karlsson Stenka1
Kiviluoto Juuso1
Korkeamäki Markus1
Lagercrantz Matias1
Laine Jari1
Makkonen Kauko1
Mäkelä Aleksi1
Mäkinen Mika1
Mäntylä Jouni1
Numminen Arto1
Oikarinen Erkki1
Ojala Hannu-Pekka1
Raittinen Oskari1
Saarenpää Oskari1
Suominen Janne1
Suonvieri Esa1
Tavola Timo1
Tiensuu Jouko1
Tuovinen Hannu1
Uuttu Jussi1
Varjonen Ari1
Viitanen Pekka1
Vilja Jonne1
Vuorenheimo Petri1

Äijä Cup Ranking 2020 Lopputulokset

Salminen Tomi35
Saarinen Jussi20
Koskivainio Kari17
Vihervä Teppo15
Jussi Virtanen15
Lehto Harri13
Kaamanen Jussi13
Mäkelä Janne13
Saarela Kalle12
Määttä Mikko12
Syrjälä Ilkka12
Tidenberg Tuomo12
Jokinen Martti12
Lehto Kimmo12
Erkkilä Markus11
Krohn Anders11
Tuokko Aleksi10
Blomqvist Rami10
Elo Sakari10
Välimäki Tomi10
Lundelin Petri9
Tenho Pasi9
Nurmi Timo8
Anttalainen Joonas8
Heinonen Mika8
Kulmala Jussi8
Aavikko Hannu8
Raimo Ylivakeri8
Saari Jammu7
Asell Marko7
Puolamäki Ismo7
Salminen Kim6
Arasola Pekka6
Oikarinen Erkki6
Marko Kallinen6
Nurminen Jukka5
Wikman Juha-Pekka4
Aaltonen Ari4
Eloranta Harri4
Heininen Tuomo4
Hyvölä Veikko4
Hyyryläinen Jani4
Juhakoski Petri4
Latomaa Ari4
Penttinen Jarno4
Tiensuu Jouko4
Tuominen Tapio4
Gustafsson Johan3
Iivarinen Tuomas3
Joutsensaari Kalle3
Koivukangas Veikko3
Koskinen Jarkko3
Laukkanen Jari3
Miettinen Raimo3
Nissilä Jari-Pekka3
Nurmela Kalle3
Svanberg Samuli3
Tolonen Kari3
Törnström Teemu3
Ahokas Tero3
Heinonen Martti3
Laaksonen Markku3
Leppänen Lauri3
Miettinen Miikka3
Rannila Pekka3
Rehnbäck Toni3
Suvanto Pasi3
Vilja Jonne2
Enckelman Peter2
Halonen Urho2
Karppinen Jussi2
Kiviluoto Juuso2
Korhonen Elias2
Lehmussola Henri2
Mertanen Oskari2
Mäkelä Aleksi2
Mäntylä Jouni2
Ojala Hannu-Pekka2
Rantanen Ari2
Sillanpää Ville2
Tapani Timo2
Vainio Timo2
Vainionpää Jorma2
Varjonen Ari2
Vauramo Tero2
Viitanen Pekka2
Mattila Janne2
Saarenpää Oskari2
Äikäs Pauli2
Sillanpää Heikki2
Aavikko Marko1
Ahtola Viljami1
Alve Juha-Matti1
Anttonen Timo1
Forsman Mikko1
Haavisto Rasmus1
Haavisto Tuomo1
Hautala Juhana1
Heino Tomi-Matti1
Heinonen Timo1
Herrala Mikko1
Huhtanen Joni1
Häkkinen Tapio1
Hämäläinen Miika1
Jokila Kari1
Kadrolli Nazmi1
Katunpää Harri1
Kuninkaanniemi Juha1
Kymäläinen Mikko1
Laihonen Kimmo1
Laivo Juha-Pekka1
Lehto Lauri1
Lehtonen Jukka1
Liikkanen Sami1
Marttila Mertsi1
Miettinen Ari1
Moislahti Jami1
Mäkinen Mika1
Nerg Vesa1
Parkkali Jussi1
Petäjämäki Jari1
Raappana Jari1
Raittila Robert1
Rautiainen Markku1
Salminen Ville1
Schleutker Martin1
Suonvieri Esa1
Tuominen Timo1
Wikström Mika1
Virko Aki1
Virtanen Jere1
Yli-Kauppila Marko1
Tomi Suoja1