Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Yhtiökokous pidetty – harjoitusalueen rakentaminen alkaa, vastike ennallaan

Kankaisten Golfpuiston yhtiökokous pidettiin viime keskiviikkona etäkokouksessa. Asialistalla oli yhtiöjärjestyksen mukaisesti mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, tulevan kauden hoitovastikkeen vahvistaminen sekä hallitusvalinnat. Lisäksi kokouksessa esiteltiin Kankaisten Golfin päivitetty strategia.

Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla

Vuosi sitten päivitetyn yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on nykyään kaksi kautta siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Vuosi sitten ensimmäisen kauden jälkeen erovuoroisiksi arvotut Antti Eeva, Veronica Storträsk ja Teppo Vihervä valittiin uudelleen hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Heidän lisäkseen hallituksen jäseniä ovat Raimo Miettinen, Harri Lehto ja Iiro Junnila sekä Kankaisten Golf ry:n nimeämänä Kimmo Lehto.


Uudelle lähipelin harjoitusalueelle vihreää valoa

Tulevalle toimintakaudelle hyväksyttiin 350.000€:n investoinnit, joista merkittävin on kokonaan uuden lähipelin harjoitusalueen rakentaminen. Tilander Golf Designin suunnitteleman harjoitusalueen alustava kokonaiskustannusarvio on 260.000€. Noin 6500 neliömetrin kokoinen harjoitusalue rakennetaan Maskuntien, parkkipaikan ja Kankas 9:n rajaamalle alueelle. Suunnitelman mukaan Kankas 9:n lyöntipaikka siirtyy harjoitusalueen tieltä pelisuunnasta katsottuna vasemmalle ja lisäksi golfkentän tieliittymä siirtyy parkkialueen varikon puoleiseen kulmaan. Harjoitusalueelle on suunniteltu kolme keinonurmiviheriötä, jolloin harjoittelu on mahdollista myös aikaisin keväällä. Kolme viheriötä mahdollistavat alueen käytön myös kolmeväyläisenä par 3-kenttänä.

Lisäksi tulevalle kaudelle varattiin rahaa myös mm. bägivaraston laajentamiseen, rangepallojen uusimiseen sekä kentän kuivatuksen parantamiseen.


Master plan työn alle

Tulevan kauden toimintaa on suunniteltu jatkettavan kutakuinkin aikaisempien vuosien tapaan. Hallitus on arvioinut, että Kankaisten Golfin asema alueen markkinassa säilyy vahvana. Kaudella 2022 kentälle laaditaan uusi master plan, joka toimii runkona kentän kehittämiselle seuraavan kymmenen vuoden ajan. Master planin avulla tulevat kentän kehittämisen toimenpiteet pystytään suunnittelemaan pidemmän aikavälin perspektiivillä ja sitä kautta myös kustannustehokkuus huomioiden. Master planissa kiinnitetään erityisesti huomiota kentän kasvaneisiin pelaajamääriin ja sen mukanaan tuomiin vaatimuksiin esimerkiksi lyöntipaikkojen koon suhteen, turvallisuusasioihin sekä lajin välinekehityksen mukanaan tuomaan lyöntimittojen kasvuun, joka tulee huomioida esimerkiksi esteiden sijoittelussa.WiseGolf käyttöön

Pelaajien kannalta kauden 2022 merkittävin muutos tapahtuu ajanvarausjärjestelmässä, joka vaihtuu Nexgolfista WiseGolfiin. Muutoksen taustalla on ensisijaisesti toiminnan tehostaminen, kun nykyisin käytössä olevista lähes kymmenestä eri järjestelmästä siirrytään yhteen. Järjestelmämuutoksen johdosta taustalla tehtävät prosessit selkiytyvät ja säästyvä ajallinen resurssi voidaan kohdentaa toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen.

Liikevaihto kasvussa, hoitovastike ennallaan

Päättyvällä kaudella Kankaisten Golfin liikevaihto tulee ennusteen mukaan kohoamaan ennätyslukemiin, yli 1,35 miljoonan euron. Erityisesti greenfeetulojen kehitys on ollut viimeisten kahden kauden aikana todella positiivista. Tulevalle kaudelle hallitus on ennakoinut noin 1,3 miljoonan euron liikevaihtoa. Vaikka kenttää ja oheisalueita kehitetään tulevallakin kaudella merkittävästi, hallitus esitti yhtiökokoukselle hoitovastikkeen pitämistä ennallaan (680,00€) ja tämän yhtiökokous myös hyväksyi. Viime kausina tapahtuneen liikevaihdon myönteisen kehityksen johdosta osakkaiden osuus tulorahoituksesta on tippunut lähes 60%:sta reilusti alle 50%:n ja tämä on hallituksen tavoite myös tuleville kausille.

Strategian mukaista toimintaa kirkastetaan

Yhtiökokouksessa esiteltiin myös Kankaisten Golfin päivitetty strategia. Kaksi vuotta käytössä ollut strategia on vastannut hyvin tarpeeseen ja se on toiminut hyvänä tukena toiminnan kehittämiselle. Päivitetyssä strategiassa on pyritty edelleen kirkastamaan yhteisön toiminnan tärkeimpiä kulmakiviä. Yhtiön osalta näistä merkittävimmät ovat kentän ja muiden tilojen ensiluokkainen kunto, ensiluokkainen asiakaspalvelu, toiminnan jatkuva kehittäminen talouden ja ympäristön ehdoilla sekä voimakas yhteisöllisyys. Kankaisten Golfin tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa golfnautintoja hakeville kokonaisvaltaisesti Suomen paras asiakaskokemus – helposti lähestyttävään Kankaisten tyyliin.

Kuva: RabbitVisuals Jere Satamo