Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Yhtiökokouksessa tehtiin päätöksiä isolla joukolla

Kankaisten Golfpuiston yhtiökokous teki viime keskiviikkona kautta 2024 koskevia päätöksiä kaikkiaan yli 70 hengen voimin. Edustettuna oli lähes kolmannes kaikista osakkeista, yhteensä 284. Käsittelyssä oli yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat, eli hallitusvalinnat sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, joka piti sisällään myös hoitovastikkeen määrän. Lisäksi hallitus esitti yhtiökokoukselle yhtiölainan ottamista lähipelin harjoitusalueen rakentamista varten. Kokouksessa keskusteltiin myös tämän vuoden loppuun mennessä valmistuvasta master planista.

Hallitukseen pieniä muutoksia

Yhtiön hallituksen muodostavat seuran nimeämä edustaja ja kuusi yhtiökokouksen valitsemaa hallituksen jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ehdolla hallitukseen olivat vanhoista hallituksen jäsenistä Veronica Storträsk ja Teppo Vihervä sekä uusina ehdokkaina Lauriina Holmström, Jussi Kulmala, Oskari Mertanen, Jami Moislahti ja Timo Vainio. Äänestyksen jälkeen hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valittiin Veronica Storträsk, Teppo Vihervä ja Lauriina Holmström. Heidän lisäkseen hallitukseen kuuluvat Vesa Henttonen, Reijo Hilpinen, Hannu Kankarjärvi ja Kimmo Lehto.

Toimintaa jatketaan strategian mukaisesti

Kauden 2024 perustoiminnan osalta ei merkittäviä muutoksia ole suunnitteilla ja toiminta jatkuu yhtiön ja seuran yhteisen strategian mukaisesti. Kauden 2024 kunnostus- ja korjaustoimenpiteet keskittyvät pääsääntöisesti peliolosuhteisiin. Valmistuvan master planin mukaiset toimenpiteet aloitetaan kauden aikana ja ensisijaisena kohteena on Kankas. Pääasiassa tehtävät toimenpiteet keskittyvät muutaman väylän lyöntipaikkojen peruskorjauksiin. Muita suunniteltuja pelaajille näkyviä toimenpiteitä ovat mm. rangekatoksen kevyt saneeraus, Kartano 7 oikean puoleisen väyläbunkkerin osittainen peittäminen sekä Kartano 3 ja Puisto 6 keltaisten lyöntipaikkojen muuttaminen osin hybridinurmeksi. Vastaava toimenpide tehtiin loppukaudesta Kartano 4:lle ja kokemukset osoittautuivat positiivisiksi. Lisäksi talousarviossa on varattu rahaa mm. kasteluvesitilanteen parantamiseen, kentän kuivatukseen sekä kentänhoitokalustoon.

Talous ja vastike kauden 2023 tasolla

Kausi 2023 oli yhtiön talouden osalta ns. normaalivuosi ja kauden 2024 talouden ennakoidaan olevan vastaavalla tasolla. Liikevaihdoksi arvioidaan noin 1,4 miljoonaa euroa. Hoitovastikkeeksi hallitus esitti 750€ (sis. alv.), joka on sama kuin kauden 2023 aikana kerätyt vastikkeet kokonaisuudessaan. Hallituksen esitys hyväksyttiin. Hallitus pyysi yhtiökokoukselta myös valtuutusta ulkopuolisen rahoituksen ottamiselle lähipelin harjoitusalueen rakentamiseksi. Myös tämä esitys hyväksyttiin. Yhtiön hallitus ja operatiivinen johto jatkavat hankkeen valmistelua. Hankkeesta tiedotetaan lisää myöhemmin valmistelutyön edettyä.

Master plan pohjana kentän pitkäaikaiselle kehittämiselle

Tämän vuoden loppuun mennessä valmistuva master plan on laaja kentän kehittämisen suunnitelma, jonka tavoitteena varmistaa oikeansuuntainen ja yhteneväinen sekä kustannustehokas peliolosuhteiden parantaminen. Master planin on laatinut kentän laajennuksenkin suunnittelusta vastannut Lassi-Pekka Tilander. Kentän alkuperäiset väylät ovat jo yli 20v vanhoja ja monelta osin teknisen käyttöikänsä loppupäässä sekä myös pelin kehittymisen johdosta osittain vanhanaikaisia. Lisäksi master planin avulla pyritään saattamaan uudet ja vanhat väylät ns. samalle aikakaudelle. Toteutettavat toimenpiteet päätetään vuosittain hallituksen toimesta.


Lisätietoja:

Timo Tuominen
Toimitusjohtaja
timo.tuominen@kgm.fi

Vesa Henttonen
Puheenjohtaja
vesahent@gmail.com

Kuvassa vasemmalta Teppo Vihervä, Lauriina Holmström, Veronica Storträsk, Kimmo Lehto ja Vesa Henttonen