Ajanvaraus

Kauppa

Aloita Golf

Kalenteri

Yhtiökokous teki päätöksiä ja valintoja – toiminta kehittynyt positiivisesti

Kankaisten Golfpuisto Oy:n yhtiökokous järjestettiin eilen keskiviikkona etäkokouksena. Kokoukseen osallistui 44 osakasta. Yhtiökokous mm. hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 2021, hyväksyi osakekohtaisen hoitovastikkeen, valitsi hallituksen ja teki päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.


Toiminta myötätuulessa, olosuhteiden kehittäminen jatkuu

Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittelyn yhteydessä käytiin myös keskustelua kuluneesta kaudesta. Kankaisten Golfpuisto Oy:n talous on kehittynyt erityisen positiivisesti ja liiketoiminnan tulosennuste ennen tilinpäätöksen poistoja on noin 230000€ voitollinen. Osakkaiden kannalta on merkittävää ja positiivista, että osakkaiden maksaman hoitovastikkeen osuus liikevaihdosta on pienentynyt viime vuosina merkittävästi. Kaudella 2018 se oli lähes 60%, mutta kauden 2020 ennusteen mukaan reilusti alle 50%. Hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa kentän ja oheispalvelutilojen kehittämisen suunnitellusti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen laatiman investointi- ja peruskorjaussuunnitelman, joka sisältää mm. Kankas 7:n oikealla puolella olevan lammen laajentamisen kasteluvesikapasiteetin lisäämiseksi, Kartano 8:n lammen ympäristön viimeistelytyöt ja lyöntipaikan peruskorjauksen sekä ravintolasalin remontin ja keittiön laitteiston päivittämisen. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä talousarvion, jonka liikevaihtoennuste on hieman vajaat 1,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen hoitovastike pysyy ennallaan ja on siis tulevallakin kaudella 680€.

Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä käytiin myös keskustelua ravintolatoiminnasta. Yhtiön hallituksen tekemä päätös ravintolayhtiön perustamisesta ja ravintolatoiminnan hoitamisesta sai osakkailta myönteisen vastaanoton.


Yhtiöjärjestykseen muutoksia

Hallitus esitti yhtiökokoukselle muutamia muutoksia yhtiöjärjestykseen. Monilta osin muutosesitykset olivat pieniä tarkennuksia tai sanamuodon muutoksia, joilla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön toimintaan. Luottamushenkilöiden osalta merkittävin muutos on, että yhtiön hallituksen jäsenien hallituskausi on jatkossa kaksi vuotta ja vuosittain on erovuorossa puolet, eli kolme, hallituksen jäsenistä. Seuran nimeämä hallituksen jäsen todetaan edelleen vuosittain.

Lisäksi päätettiin mm. että, osake antaa jatkossa pelioikeuden myös osakkaan alle 22-vuotialle (syntymävuoden mukaan) lapsille, mikäli osakas käyttää pelioikeuttaan itse. Aiemmin tästä on peritty ikään sidottu portaittainen kausimaksu. Pelioikeuden vuokranneelle tätä oikeutta ei jatkossa ole. Päätös tukee Kankaisten Golfin strategiaa, jossa todetaan, että osakkuus on paras tapa pelata golfia Kankaisissa.


Hallitukseen uusia jäseniä

Hallituksen kokoonpanon osalta yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti johtoryhmän esityksen. Jo aiemmin hallituksessa istuneista jatkokaudelle valittiin Antti Eeva, Harri Lehto, Raimo Miettinen ja Teppo Vihervä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin 33-vuotias yrittäjä ja toimitusjohtaja Iiro Junnila sekä 52-vuotias oikeustieteiden kandidaatti ja hallinto-oikeuden tuomari Veronica Storträsk. Yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaisesti, hallituksen jäsenistä ovat vuoden päästä erovuorossa Antti Eeva, Veronica Storträsk ja Teppo Vihervä. Seuran edustajaksi yhtiön hallitukseen tulee viime viikolla seuran puheenjohtajaksi valittu Kimmo Lehto.

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen maanantaina 14.12. Järjestäytymiskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan juuri alkaneelle toimikaudelle.